Κοινωφελείς δράσεις

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με διάφορους φορείς που στηρίζουν το έργο της, πραγματοποιεί προγράμματα που προωθούν την κοινωνική της αποστολή, προσφέροντας δωρεές ή διαθέτοντας μέρος των εσόδων της σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.