Η φιλοσοφία μας

Το παιχνίδι ως μέσο συμβολικής έκφρασης, ως μια διαρκής διαδικασία μύησης, εκπαίδευσης, τροφοδότησης ενέργειας & τρόπου ζωής.