Η αποστολή μας

  • Η έρευνα & η μελέτη μεθόδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την εξισορρόπηση όλων των όψεων της ζωής του ανθρώπου και στην εναρμόνισή του με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
  • Η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους & ομάδες να οργανώσουν & να συντονίσουν τη ζωή τους πιο αποτελεσματικά & να μεταμορφώσουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα, με ευαισθησία στο ρόλο που παίζει ο καθένας σ’ αυτή τη διαδικασία.
  • Η καλλιέργεια της προσωπικής εξέλιξης, μέσω της σύνθεσης τεχνών & τεχνικών (θεατρικό παιχνίδι, τεχνικές εμψύχωσης & παιγνιοθεραπείας) και της επικέντρωσης στις επιθυμίες των ανθρώπων.