Τι είναι το team-building

 

Έχοντας σαν στόχο να αποφέρουμε θετικότερα αποτελέσματα στην επιχείρηση, επενδύουμε περισσότερο από οποιονδήποτα άλλο παράγοντα, στην καλή λειτουργία της ομάδας.  Πολλές φορές, ακόμη και η τεχνογνωσία που έχουν τα μέλη της ή η πολιτική που ακολουθεί μια εταιρεία, μπορεί να μην είναι εξίσου αποδοτικά.  
Χρησιμοποιούμε δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν στη δημιουργία ομάδων, αναπτύσσουν κίνητρα για τους εργαζόμενους και βελτιώνουν την επικοινωνία, όντας ταυτόχρονα διασκεδαστικά.

Το μεγάλο μυστικό των πετυχημένων επιχειρήσεων, ήταν πάντα το αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.  Οι κατάλληλες δεξιότητες που διαθέτει, συντελούν βαθιά στην αποδοτικότητα & την αποτελεσματικότητα της εργασίας.  Αν αυτές δεν είναι επαρκείς, θα πρέπει μέσα απ' την εκπαίδευση, να ενισχυθούν.  Μ' αυτόν τον τρόπο, η ομάδα θα εξελιχθεί συμμετέχοντας ενεργά και θα μάθει να αναπτύσσει δεξιότητες πιο αποτελεσματικά, βιώνοντας και όχι απλά ακούγοντας ή παρακολουθώντας.

Χρησιμοποιούμε βιωματικές ασκήσεις, προσαρμοσμένες στις διεθνείς απαιτήσεις του σύγχρονου management, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τα δυνατότερα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων.  

Αποσαφηνίζοντας τις αξίες, τους στόχους, τα δυνατά σημεία & τα σημεία προς βελτίωση της εταιρείας & της ομάδας, σχεδιάζουμε δραστηριότητες που αντλούν τη θεματολογία τους από τη σύγχρονη επιχείρηση, με βάση το αντικείμενο, το μέγεθος και τςι ανάγκες της κάθε ομάδας συγκεκριμένα.

Στον εργασιακό χώρο λοιπόν που η ισορροπία εξαρτάται κυρίως από την ομαδική εργασία, τα εταιρικά προγράμματα team-building έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και του αισθήματος εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την εταιρεία και τελικά την καύτερη λειτουργία της επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα.