Γιατί να επιλέξετε βιωματικό σεμινάριο

Με τον όρο βιωματική μάθηση, εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος μέσα σ’ αυτήν. Τη διαδικασία αυτή, που επιφέρει διπλό κέρδος. Μαζί με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, προωθεί ταυτόχρονα και την προσωπική τους ανάπτυξη.


Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε τη βιωματική μάθηση, ως ‘ένα ταξίδι ανακάλυψης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης και της φύσης του κοινού καλού’. Παράλληλα, η βιωματική μάθηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας του ατόμου και όχι μόνο του νοητικού του πεδίου. 


Ο βασικός σχεδιασμός των προγραμμάτων είναι τέτοιος που κεντρίζει άμεσα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας. Τους βοηθά να αναπτύξουν θετικούς τρόπους επικοινωνίας & έκφρασης, να εκφράζονται ελεύθερα, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να εκτονώσουν διαμάχες ή συγκρούσεις και να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια. Τους εξοικιώνει με τα μυστικά της γλώσσας του σώματος, καλλιεργώντας τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Τους μαθαίνει να δομούν και να αποδομούν τους ρόλους και την εικόνας τους, να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους & τους άλλους.


Εστιάζοντας στη διαδικασία της βιωμένης εμπειρίας, μπορούν να μεταφέρουν τις ιδιότητες αυτές στον εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσής τους.